Huisregels

Huisregels

In Massagepraktijk Hands in Touch worden beslist GEEN erotische massages uitgevoerd. Voor aanvang van een eerste behandeling wordt er een intakegesprek gehouden. Hierin worden een aantal vragen gesteld met betrekking tot je sportieve en medische verleden. (waarom stel je deze vragen? Om een goed beeld te krijgen voor je behandelplan?)

Als je onder behandeling bent van een arts, therapeut, specialist o.i.d. Of je gebruikt medicijnen, dan kan ik vragen of je eerst met de behandelaar overlegt of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden. Indien er informatie wordt achter gehouden over bijvoorbeeld eventuele ziektes of blessures dan kan Massagepraktijk Hands in Touch niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de massage. Alle persoonlijke en medische gegevens worden niet verstrekt aan derden. Dit gebeurt alleen met toestemming van de cliënt.

Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Massageprakpraktijk Hands in Touch verwacht van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. Vanuit het oogpunt van hygiëne wordt verwacht dat je vlak voor de massage thuis hebt gedoucht.

Gemaakte afspraken minimaal 24 uur voor aanvang annuleren.
Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te worden voordat de behandeling begint.
Massagepraktijk Hands in Touch is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.